LOKATY

Informacje o lokatach bankowych i lokatach SKOK w jednym miejscu.

Najlepsze lokaty w 2014? Ranking lokat 2014

Ranking lokat 2014 pomoże założyć najlepsze lokaty bankowe, które przyniosą największe zyski z lokaty. Powiemy gdzie znaleźć najlepsze lokaty bankowe, które wciąż są bezpieczną i zyskowną inwestycją dla naszych oszczędności. Lokaty. Pomożemy zdecydować na podstawie analizy trendu oprocentowania lokat wynikającego z publikowanego co miesiąc rankingu lokat: czy w danym miesiącu jest dobry moment do założenia lokaty długoterminowej na 6 czy lokaty na 12 miesięcy, czy może lepiej oszczędzać na krótko i wybrać lokaty 1, 2, 3, 4, 5-miesięczne. Rynek lokat cechuje się dużą zmiennością, więc wszystko co zawiązane jest z oprocentowaniem lokat, ranking lokat, porównanie lokat oraz wszystkie promocyjne lokaty bankowe, dzięki którym można zarobić jeszcze więcej, znajdziesz tutaj na stronie e-lokaty.pl. Na podstawie lokaty bankowe porównanie lokat 2014 podpowiemy do którego banku czy SKOK-u warto się udać z nadmiarem gotówki po najlepsze lokaty bankowe mimo kolejnej obniżki stóp procentowych.

LOKATY BANKOWE 2014 RANKING LOKAT PORÓWNANIE LOKAT

ranking lokat 2014

Lokaty w 2014r. mają generować zysk i to jak najwyższy. Zysk, który jest z góry określony i nie obarczony ryzykiem, ponieważ najważniejszą cechą lokaty bankowej ma być bezpieczeństwo oszczędności, zwłaszcza w czasach spowolnienia gospodarczego i europejskiego kryzysu strefy euro. Dlatego w czasach wysokiej niepewności na rynkach światowych, lokaty bankowe wciąż stanowią doskonałą alternatywę dla ryzykownych akcji giełdowych lub funduszy inwestycyjnych. Jednak sam rynek lokat cechuje się ogromną zmiennością, a banki z powodu czynników ekonomicznych, które będą wpływać na decyzje Rady Polityki Pieniężnej, niestety obniżą oprocentowanie lokat w 2014. Najszybciej odczują to ci, którzy wpłacają oszczędności na lokaty krótkoterminowe. Jeśli ktoś założy lokaty długoterminowe na początku roku, to, choćby następnego dnia oprocentowanie lokat zaczęło pikować w dół po kolejnej obniżce stóp procentowych, przez rok będzie zarabiać tyle, ile bank oferował w dniu otwarcia lokaty. Jedno jest pewne, oprocentowanie lokat w 2014r. już nie będzie spadać i ciężko będzie znaleźć długoterminowe lokaty z oprocentowaniem przekraczającym 4%. Aktualnie oprocentowanie lokat w zdecydowanej większości banków nie przekracza 4%. W tym roku oprocentowanie lokat bankowych może być wyższe niż obecnie, ale dopiero pod koniec roku, gdy rozpocznie się podwyżka stóp procentowych. Te najlepsze będą oprocentowane powyżej 4%. Stopy procentowe już zostały sporo obniżone, co nie pozostało bez wpływu na zyskowność lokat i ich oprocentowanie. Na szczęści inflacja też spadła, co pozwoli na poprawienie ostatecznej zyskowności lokaty bankowej.

Banki w 2014r. muszą skupić się na zdobyciu więcej lokat, zwłaszcza tych długoterminowych, aby poprawić współczynniki wypłacalności. Wszystko to z uwagi na działania banków w celu zwiększenia udziału lokat z uwagi na nadchodzące przepisy Bazylei III oraz poprawienia wskaźników płynności. Część z nich będzie musiała zwiększyć stan zgromadzonych oszczędności pochodzących z lokat długoterminowych, wynikający z potrzeby zgromadzenia pieniędzy potrzebnych do udzielania kredytów w nowym roku. Dodatkowo rosnące bezrobocie, oraz nowelizacja rekomendacji KNF, która łagodzi procedury liczenia zdolności kredytowej, wymusi zapotrzebowanie na zwiększenie swojej płynności przez banki. Wg Bazylea III banki będą musiały mieć większe pokrycie udzielonych kredytów w założonych u siebie lokatach długoterminowych, która powinna wzmocnić wiarygodność banków i ich wypłacalność. Wszystko to może prowadzić do krótkoterminowego zwiększania oprocentowania lokat, by zachęcić nas do pozostawiania oszczędności w konkretnym banku, zwłaszcza tym nowym. Dla banku takie promocyjne lokaty będą doskonałym sposobem na poprawienia swojego salda lokat oraz idealnym sposobem na zdobycie nowych klientów banku i pozyskanie ich nowych oszczędności. Koszty w postaci wyższych odsetek w porównaniu do innych lokat, a wypłaconych z promocyjnej lokaty o podwyższonym oprocentowaniu i tak będą niższe niż jakiekolwiek inne akcje marketingowe. Banki z najniższym udziałem lokat detalicznych, a chcące być aktywne kredytując rynek powinny pierwsze wprowadzić promocyjne lokaty. Walcząc o klienta, banki będą musiały podnieść oprocentowanie lokat. Agresywna walka na oprocentowanie lokat może być nawet większa niż w minionych latach. Dodatkowo kryzys zadłużenia w części krajów strefy euro i przedłużające się jego rozwiązanie oraz dalsze spowolnienie gospodarki będą podtrzymywały niepewność na rynkach finansowych, co może wspomóc ich kampanie reklamowe w pozyskiwaniu lokaty.

OPROCENTOWANIE LOKAT 2014

Pierwsza podwyżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej jest nieunikniona i rozpocznie się już w drugiej połowie nowego roku. Wpłynie to automatycznie na wzrost oprocentowania najlepszych lokat i powinno sporo namieszać w kolejnym rankingu lokat. Najlepsze lokaty bankowe mają mają jednak sojusznika w postaci zmniejszającej się inflacji, która zapewni stopniowy wzrost zysku z lokat, gdyż realna wartość oszczędności i zysku z lokaty po opodatkowaniu i pomniejszeniu o inflację może się paradoksalnie utrzymać. Jakie lokaty bankowe zakładać na początku 2014r.? Najlepiej lokaty krótkoterminowe do sześciu miesięcy, które gwarantuje wysokie oprocentowanie w rankingu lokat. Lokaty te przyniosą gwarantowane i wysokie zyski zanim nastąpi podwyżka stóp procentowych i wzrost oprocentowaniu lokat. Nie warto zamrozić oszczędności na dłuższy termin, na obecnym oprocentowaniu, gdyż po oczekiwanej podwyżce stóp procentowych, oprocentowanie lokat we wszystkich bankach i SKOK-ach zacznie wzrastać, a właściciele lokat, którzy zdecydowali się na lokaty krótkoterminowe dostaną wyższe oprocentowanie po ich odnowieniu czy przy zakładaniu innej lokaty. Ponieważ każda podwyżka stóp procentowych przekłada się zawsze na stopniowy wzrost oprocentowania lokat. Dlatego, dla zakładających czy odnawiający lokaty bankowe w bankach najlepszym rozwiązaniem jest wybór lokaty bankowej z promocyjnym oprocentowaniem lokaty powyżej 3,5%.

Najlepsze lokaty w SKOK

Oprocentowanie lokaty
6,70%
6,00%
5,90%
5,80%
5,60%
5,60%
5,50%
5,40%
5,40%
5,30%
5,30%
5,20%
5,20%
5,10%
5,00%
4,90%
4,70%
4,70%
4,70%
4,60%
4,60%
4,60%
4,60%
4,50%
4,50%
4,50%
4,40%
4,40%
4,30%
4,20%
4,20%
4,00%
4,00%
4,00%
3,90%
3,70%
3,70%
3,70%
3,70%
2,85%
2,80%
2,70%
Lokaty
Lokata bankowa
Lokata Jesienna
Lokata bankowa
Lokata Pewna z ROR
Lokata Pewna z ROR
Lokata Pewna
Lokata Jesienna
Lokata Pewna
Lokata Nowa z ROR
Lokata Pewna z ROR
Lokata bankowa
Lokata Nowa z ROR
Lokata Nowa
Lokata Pewna
Lokata Nowa
Lokata Nowa z ROR
Lokata Nowa
Lokata Super Procent
Lokata e-SKOK
Lokata Super Procent
Lokata Super Procent
Lokata e-SKOK
Lokata e-SKOK
Lokata e-SKOK
Lokata Super Procent
Lokata Zyskowna
Lokata Zyskowna
Lokata Zyskowna
Lokata Zyskowna
Lokata Pewna z ROR
Lokata bankowa
Lokata bankowa
eLokata24
Lokata Pewna
Lokata Nowa z ROR
Lokata Nowa
e-LOKATA II
e-LOKATA II
e-LOKATA II
InterLokata
Lokata bankowa
Lokata bankowa
Okres Lokata
12M
12M
6M
12M
6M
12M
3M
6M
12M
3M
3M
6M
12M
3M
6M
3M
3M
3M
3M
4M
5M
4M
5M
6M
6M
3M
4M
5M
6M
1M
1M
12M
12M
1M
1M
1M
6M
12M
3M
2M
2M
1M
Lokaty SKOK
SKOK Kasa Polska
SKOK Kasa Polska
SKOK Kasa Polska
SKOK Wołomin
SKOK Wołomin
SKOK Wołomin
SKOK Kasa Polska
SKOK Wołomin
SKOK Wołomin
SKOK Wołomin
SKOK Kasa Polska
SKOK Wołomin
SKOK Wołomin
SKOK Wołomin
SKOK Wołomin
SKOK Wołomin
SKOK Wołomin
SKOK Arka
SKOK Arka
SKOK Arka
SKOK Arka
SKOK Arka
SKOK Arka
SKOK Arka
SKOK Arka
SKOK Arka
SKOK Arka
SKOK Arka
SKOK Arka
SKOK Wołomin
SKOK Kasa Polska
SK Bank
SK Bank
SKOK Wołomin
SKOK Wołomin
SKOK Wołomin
SKOK Piast
SKOK Piast
SKOK Piast
SKBank
SKBank
SKBank

Obecnie co piąta lokata bankowa otwierana jest na rok czasu. Na dłuższy okres lokaty: lokaty 2 letnie czy lokaty 3 letnie decyduje się zaledwie co trzydziesty właściciel lokaty bankowej. Największą jednak popularnością cieszą się lokaty na trzy miesiące i lokaty półroczne. Co szósta lokata zakładana jest na 1 miesiąc, a co trzecia lokata na 3 miesiące. Nie dziwi więc, ze banki wyraźnie promują lokaty roczne i dwuletnie. Banki kuszą, byśmy zakładali lokaty na dłuższe okresy np. na rok czy 2 lata, gdyż szybciej zapewnią sobie stabilizacje płynnościowa wynikającą z regulacji Bazylea III. Przy zakładaniu najlepszej lokaty bankowej - trzeba pamiętać, że oprocentowanie lokaty nie jest równe realnym zyskom. Po pierwsze od zysku z lokaty bankowej należy odjąć 19-proc. podatek od zysków kapitałowych, a następnie inflację. Wskaźnikiem uwzględniającym inflację jest realna stopa zwrotu. Jeśli szukasz najlepszej lokaty na 2014r. dla swoich oszczędności to porównując oprocentowanie lokat w porównanie lokat czy ranking lokat, bierz pod uwagę warunki wymagane przy zakładaniu lokaty. Szczególnie zwróć uwagę na wszystkie haczyki i dodatkowe wymagania przy zakładaniu lokaty.

RANKING LOKAT 2014:

  • Lokaty1M

  • Lokaty2M

  • Lokaty3M

  • Lokaty4M

  • Lokaty5M

  • Lokaty6M

  • Lokaty12M

Oprocentowanie lokaty
4,50%
3,20%
3,00%
3,00%
2,75%
2,70%
2,70%
2,70%
2,70%
2,70%
2,50%
2,50%
2,40%
2,40%
2,40%
2,40%
2,30%
2,30%
2,30%
2,30%
2,25%
2,10%
2,10%
2,10%
2,05%
2,05%
2,05%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
Nazwa Lokaty
Lokata na Dobry Początek
Lokata Stabilna z ROR
Lokata Stabilna
Lokata bankowa
Prosta Lokata
Lokata internetowa
Lokata Nowa z ROR
Lokata Nowa
Lokata bankowa
InterLokata
FM Lokata Spinająca
Lokata Wznosząca (int)
e-Lokata
Lokata internetowa
Lokata Wznosząca
Lokata Wznosząca
e-LOKATA
Lokata Internetowa
Lokata Internetowa
Lokata Plus
Lokata bankowa
Ekoprogres 12
EkoLokata
Lokata Lojalnościowa 9M
lokata standardowa
lokata standardowa
db Lokata Pracująca 11M
Coraz Więcej (24M)
Coraz Więcej (36M)
lokata standardowa
Lokata Powitalna 123
db Lokata Pracująca 8M
Lokaty
Idea Bank
SKOK Wołomin
SKOK Wołomin
SKOK Kopernika
BNP Paribas
Meritum Bank
SKOK Wołomin
SKOK Wołomin
SK Bank
SK Bank
FM Bank
GETIN Bank
BNP Paribas
Eurobank
GETIN Bank
Getin Online
BOŚ
Plus Bank
Plus Bank
Volkswagen Bank
Eurobank
BOŚ
BOŚ
BPH
Alior Bank
Alior Sync
Deutsche Bank
Bank Pocztowy
Bank Pocztowy
BNP Paribas
BZ WBK
Deutsche Bank
Oprocentowanie lokaty
5,00%
4,25%
4,00%
4,00%
3,10%
2,85%
2,80%
2,70%
2,60%
2,55%
2,50%
2,50%
2,50%
2,45%
2,40%
2,40%
2,40%
2,15%
2,15%
2,15%
2,15%
2,10%
2,10%
2,10%
2,05%
2,03%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
Nazwa Lokaty
db Lok@ta (ROR)
Lokata na Start
Lokata Mobilna
Lokata Mobilna
Lokata bankowa
InterLokata
Lokata bankowa
FM Lokata PRO
FM Lokata Spinająca
Lokata internetowa
Lokata Powitalna 123
db Lok@ta
Lokata Wznosząca (int)
Lokata Plus
Lokata bankowa
Lokata Wznosząca
Lokata Wznosząca
Lokata Lojalnościowa 9M
Zysk+
Direct+
Direct+ Internet
db Lokata Pracująca 11M
Ekoprogres 12
lokata standardowa
Direct+ Ochrona
db Lokata Pracująca 8M
Coraz Więcej 3M (int)
Coraz Więcej (24M)
Coraz Więcej (36M)
lokata standardowa
e-Lokata 365
lokata standardowa
Lokata Millenet
Lokaty
Deutsche Bank
Getin Online
GETIN Bank
Getin Online
SKOK Kopernika
SK Bank
SK Bank
FM Bank
FM Bank
Eurobank
BZ WBK
Deutsche Bank
GETIN Bank
Volkswagen Bank
Eurobank
GETIN Bank
Getin Online
BPH
Santander
Santander
Santander
Deutsche Bank
BOŚ
Plus Bank
Santander
Deutsche Bank
Bank Pocztowy
Bank Pocztowy
Bank Pocztowy
BNP Paribas
BPS
Credit Agricole
Millennium
Oprocentowanie lokaty
4,50%
4,00%
4,00%
4,00%
3,80%
3,70%
3,40%
3,40%
3,33%
3,31%
3,30%
3,30%
3,21%
3,20%
3,20%
3,20%
3,20%
3,10%
3,10%
3,00%
3,00%
3,00%
2,95%
2,90%
2,90%
2,90%
2,90%
2,85%
2,80%
2,80%
2,80%
2,80%
2,75%
2,75%
2,75%
2,75%
2,65%
2,55%
2,55%
2,55%
2,55%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
Nazwa Lokaty
Lokata na Dobry Początek
Lokata bezkarna
Pierwsza Lokata
Lokata Stabilna z ROR
Lokata Stabilna
energoLOKATA 3M PLUS
Lokata Stabilna Stała
Lokata Nowa z ROR
Lokata Powitalna 123
FM Lokata PRO
Lokata Party
InterLokata
FM Lokata Spinająca
Lokata promocyjna 3M
Lokata Nowa
Lokata Nowa Stała
Lokata bankowa
Lokata Internetowa
Lokata Internetowa
Coraz Więcej 3M (int)
NajLOKATA
wNet
Depozyt Plus
Lokata Prosty Zysk (int)
Lokata Stabilna
Lokata bankowa
e-lokata
Lokata bankowa
Lokata internetowa
Lokata Prosty Zysk
Lokata internetowa
lokata standardowa
igo lokata z m.k.
Lokata Tradycyjna
lokata standardowa
Lokata Kapitalna 3M
Lokata bankowa
Odsetki płatne z góry
Lokata Wznosząca (int)
Lokata Plus
E-Lokata II
lokata standardowa
e-Lokata
e-Komfort
hop lokata 3M
Lokaty
Idea Bank
BGŻOptima
Meritum Bank
SKOK Wołomin
SKOK Wołomin
neoBANK onLINE
SKOK Wołomin
SKOK Wołomin
BZ WBK
FM Bank
Getin Online
SK Bank
FM Bank
neoBANK onLINE
SKOK Wołomin
SKOK Wołomin
SKOK Kopernika
Plus Bank
Plus Bank
Bank Pocztowy
BNP Paribas
SKOK Chmielewskiego
Toyota Bank
GETIN Bank
Idea Bank
SK Bank
SKOK Stefczyka
SKOK Stefczyka
Eurobank
GETIN Bank
Meritum Bank
Plus Bank
Inteligo
Getin Online
Toyota Bank
Toyota Bank
Eurobank
Eurobank
GETIN Bank
Volkswagen Bank
SKOK Piast
BGŻOptima
BNP Paribas
BNP Paribas
Inteligo
Oprocentowanie lokaty
3,50%
3,45%
3,35%
3,30%
3,30%
3,20%
3,20%
3,20%
3,00%
3,00%
2,53%
2,53%
2,45%
2,45%
2,35%
2,25%
2,25%
2,20%
2,18%
2,13%
2,10%
2,10%
2,10%
2,08%
2,06%
2,03%
2,00%
2,00%
2,00%
Nazwa Lokaty
Lokata Stabilna Stała
FM Lokata PRO
FM Lokata Spinająca
lokata promocyjna
Lokata Nowa Stała
EKOlokata
Lokata Elastyczna
Lokata bankowa
mLOKATA (n. śr.)
wNet
Lokata Wznosząca
Lokata Wznosząca
Zysk+/Direct+
Direct+ Internet
Direct+ Ochrona
Ekoprogres 3 + 3
Lokata Lojalnościowa 9M
db Lokata Pracująca 11M
Ekoprogres 12
Coraz Więcej (24M)
lokata standardowa
e-Lokata 365
Lokata dynamiczna
db Lokata Pracująca 8M
Coraz Więcej (36M)
db Lokata Pracująca 5M
Coraz Więcej 8M (int)
e-Lok@ta
Lokata 365
Lokaty
SKOK Wołomin
FM Bank
FM Bank
Nordea
SKOK Wołomin
BossaBank
Idea Bank
SKOK Kopernika
mBank
SKOK Chmielewskiego
GETIN Bank
Getin Online
Santander
Santander
Santander
BOŚ
BPH
Deutsche Bank
BOŚ
Bank Pocztowy
Alior Bank
BPS
Eurobank
Deutsche Bank
Bank Pocztowy
Deutsche Bank
Bank Pocztowy
BPH
BPS
Oprocentowanie lokaty
3,20%
3,00%
2,71%
2,65%
2,65%
2,65%
2,61%
2,61%
2,55%
2,52%
2,40%
2,30%
2,30%
2,25%
2,22%
2,20%
2,20%
2,16%
2,10%
2,10%
2,10%
2,10%
2,10%
2,05%
2,00%
2,00%
Nazwa Lokaty
Lokata bankowa
wNet
Lokata Wznosząca (int)
Zysk+
Direct+
Direct+ Internet
Lokata Wznosząca
Lokata Wznosząca
Direct+ Ochrona
Lokata Kapitalna 6M
Ekoprogres 3 + 3
Coraz Więcej 8M (int)
Lokata Lojalnościowa 9M
db Lokata Pracująca 11M
Ekoprogres 12
Coraz Więcej (24M)
mLOKATA progres 6M (n. k.)
Lokata dynamiczna
db Lokata Pracująca 8M
Coraz Więcej (36M)
e-Lokata 365
Lokata Dynamicznie Zarabiająca
hop lokata 6M
db Lokata Pracująca 5M
e-Lok@ta
Lokata 365
Lokaty
SKOK Kopernika
SKOK Chmielewskiego
GETIN Bank
Santander
Santander
Santander
GETIN Bank
Getin Online
Santander
Toyota Bank
BOŚ
Bank Pocztowy
BPH
Deutsche Bank
BOŚ
Bank Pocztowy
mBank
Eurobank
Deutsche Bank
Bank Pocztowy
BPS
BZ WBK
Inteligo
Deutsche Bank
BPH
BPS
Oprocentowanie lokaty
4,20%
4,00%
3,61%
3,60%
3,56%
3,51%
3,50%
3,50%
3,40%
3,40%
3,40%
3,40%
3,40%
3,40%
3,35%
3,30%
3,30%
3,30%
3,20%
3,10%
3,10%
3,10%
3,10%
3,05%
3,05%
3,05%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
2,95%
2,95%
2,95%
2,95%
2,90%
2,85%
2,85%
2,80%
2,80%
2,75%
2,75%
2,70%
2,70%
2,70%
2,70%
Nazwa Lokaty
Lokata Stabilna z ROR
Lokata Stabilna
FM Lokata PRO
Lokata Nowa z ROR
e-LOKATA
FM Lokata Spinająca
Twoja Lokata
Lokata bankowa
Lokata Zimowa
Lokata internetowa
Lokata Stabilna Stała
Lokata Nowa
Lokata bankowa
InterLokata
Lokata z Mieszkiem
Lokata promocyjna 6M
Lokata Internetowa
Lokata Internetowa
Lokata Nowa Stała
Lokata Prosty Zysk (int)
Depozyt Plus
Lokata Kapitalna 6M
wNet
Zysk+
Direct+
Direct+ Internet
Lokata Prosty Zysk
Lokata Stabilna
mLOKATA (n. śr.)
mLOKATA progres 6M (n. k.)
e-lokata
lokata standardowa
Direct+ Ochrona
lokata standardowa
Lokata bankowa
lokata standardowa (internet)
Lokata Tradycyjna
E-Lokata II
igo lokata z m.k.
Lokata Wznosząca (int)
Lokata bankowa
hop lokata 6M
Lokata elastyczna
e-LOKATA
Lokata Wznosząca
Lokata Wznosząca
Lokaty
SKOK Wołomin
SKOK Wołomin
FM Bank
SKOK Wołomin
SKOK Wspólnota
FM Bank
Getin Online
SKOK Kopernika
Getin Online
Meritum Bank
SKOK Wołomin
SKOK Wołomin
SK Bank
SK Bank
SKOK Piast
neoBANK onLINE
Plus Bank
Plus Bank
SKOK Wołomin
GETIN Bank
Toyota Bank
Toyota Bank
SKOK Chmielewskiego
Santander
Santander
Santander
GETIN Bank
Idea Bank
mBank
mBank
SKOK Stefczyka
Plus Bank
Santander
Toyota Bank
SKOK Stefczyka
Eurobank
Getin Online
SKOK Piast
Inteligo
GETIN Bank
Eurobank
Inteligo
BGŻOptima
BOŚ
GETIN Bank
Getin Online
Oprocentowanie lokaty
4,40%
4,20%
4,00%
3,86%
3,80%
3,75%
3,70%
3,65%
3,60%
3,60%
3,52%
3,50%
3,50%
3,40%
3,40%
3,40%
3,40%
3,30%
3,25%
3,25%
3,20%
3,20%
3,20%
3,15%
3,10%
3,10%
3,10%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
2,96%
2,95%
2,90%
2,90%
2,88%
2,85%
2,85%
2,80%
2,80%
2,80%
2,80%
Nazwa Lokaty
Lokata Stabilna z ROR
Lokata Stabilna
Lokata bankowa
e-LOKATA
Lokata Nowa z ROR
FM Lokata PRO
Lokata bankowa
FM Lokata Spinająca
Lokata Efektywna
Lokata Nowa
FM Lokata WIBOR Plus
Lokata Wznosząca (int)
Lokata internetowa
Lokata Wznosząca
Lokata Wznosząca
Lokata promocyjna 12M
wNet
Lokata z Mieszkiem
Depozyt Plus
E-Lokata II
Lokata Kapitalna 12M
Lokata Internetowa
Lokata Internetowa
e-lokata
igo lokata z m.k.
Lokata Stabilna
Lokata bankowa
lokata standardowa
Nowa Lokata Swobodnie Zarab. (n. śr.)
lokata internetowa
Zysk+
Direct+
Direct+ Internet
lokata standardowa
Lokata Skokowa
Zysk+ Progresja
lokata standardowa
e-LOKATA
lokata standardowa
hop lokata 12M
Lokata bankowa
Lokata Plus
Ekoprogres 12
Lokata bankowa
Lokata internetowa
lokata dynamiczna
Lokaty
SKOK Wołomin
SKOK Wołomin
SK Bank
SKOK Wspólnota
SKOK Wołomin
FM Bank
SKOK Kopernika
FM Bank
Idea Bank
SKOK Wołomin
FM Bank
GETIN Bank
Meritum Bank
GETIN Bank
Getin Online
neoBANK onLINE
SKOK Chmielewskiego
SKOK Piast
Toyota Bank
SKOK Piast
Toyota Bank
Plus Bank
Plus Bank
SKOK Stefczyka
Inteligo
Idea Bank
SKOK Stefczyka
BGŻOptima
BZ WBK
Eurobank
Santander
Santander
Santander
Toyota Bank
SKOK Stefczyka
Santander
Plus Bank
BOŚ
Credit Agricole
Inteligo
Eurobank
Volkswagen Bank
BOŚ
Eurobank
Eurobank
Nordea

Zysk z lokaty zależy od wielu czynników, ale najważniejszym jest wysokość oprocentowania lokaty i żeby było stałe oprocentowanie. Warto wybierać jak najwyżej oprocentowanych lokat z porównania lokat, które dają obliczalny i bezpieczny zysk na jak najdłuższy okres, czyli lokaty bankowe, które przyniosą nam realny zysk po uwzględnianiu inflacji i podatku Belki muszą być oprocentowane jak najbliżej 4% w skali roku. Jakiekolwiek zakładania lokaty poniżej 3% nie ma więc żadnego sensu, zwłaszcza, że spokojnie znajdziemy lokaty bankowe wyżej oprocentowane. Dodatkowo zakładając obecnie lokaty bankowe na dłuższy termin uzyskamy lepsze oprocentowanie teraz niż za kilka tygodni. Nie warto zakładać lokaty bankowe na krótki okres lokaty, gdyż w kilkutygodniowej perspektywie oprocentowanie lokat spadnie przynajmniej w tych największych bankach. Być może mniejsze banki powinny utrzymać oprocentowanie lokat, by lepiej konkurować o nasze oszczędności z tymi dużymi chcąc powiększyć swój posiadany kapitał lokat zgodnie z dyrektywą unijną. Więc lepiej założyć teraz lokaty bankowe na krótki okres, ale z wysokim oprocentowaniem, by potem odnowić ją już z wyższym Czy lepiej mieć na początku wydające się wyższe na długoterminowej, które może okazać się później o wiele niższe o tej krótszej, odnawianej. Każdy musi sam sobie na to odpowiedzieć. W każdym razie z pewnością promocje lokat w 2014 nie znikną i jakieś będą, ale czy lepsze czy takie same, to dopiero sprawdzimy. Co chwile będą też wprowadzane nowe promocyjne lokaty bankowe w rankingu lokat. Walka o nasze oszczędności w 2014 wciąż będzie trwała, a jego podstawowym orężem będą przede wszystkim reklama i kuszenie ogromnymi zyskami. Będziemy zasypywani nowymi promocyjnymi lokatami bankowymi i reklamami lokat w stylu: „na wyścigi”, „lokata tylko kilka dni”, „super lokata”, które kuszą wysokim oprocentowaniem. Jednak nic za ramo nie będzie. Za bardzo atrakcyjne oprocentowanie lokaty, będziemy musieli otworzyć konto bankowe lub być nowym klientem banku. Czasem będziemy musieli wpłacić nowe oszczędności, czyli nie będzie można wpłacić pieniędzy już zgromadzone w danym banku np. z konta bankowego czy oszczędnościowego. Dlatego tak ważne jest aby przed założeniem lokaty zapoznać się z aktualizowanym: najlepsze lokaty ranking lokat 2014 i znać podstawowe zasady oszczędzania, by wybrać te najzyskowniejsze i najlepsze lokaty bankowe spośród liderów porównania lokat.

 
Lokaty Ranking lokat kwiecień 2014

Lokaty Ranking lokat kwiecień 2014. Oprocentowanie najlepszych lokat bankowych dostępnych obecnie w ranking lokat przekracza 3 % w skali roku, dochodząc nawet do 4% dla nowych klientów banku. Ranking lokat 2014 potwierdza, że oferowane przez banki wysokie oprocentowanie dla krótkoterminowych lokat, zwłaszcza promocyjnych lokat dla nowych klientów powoduje, iż nieustająco nasze...

Lokata Happy Idea Bank

Lokata Happy to najlepsza lokata bankowa na 3 miesiące z trzy miesięczną kapitalizacją odsetek lokaty i z rewelacyjnym oprocentowaniem 4,5% w Idea Bank. Oprocentowanie Lokaty Happy w Idea Bank jest stałe i wynosi 4,50% w skali roku, co po potrąconym podatku od zysku z lokaty da nam 3,645% w skali roku. Minimalna kwota wymagana do założenia Lokaty Happy to kwota 1.000zł, maksymalnie...

Lokaty Ranking lokat kwiecień 2014

Lokaty Ranking lokat kwiecień 2014. Oprocentowanie najlepszych lokat bankowych dostępnych obecnie w ranking lokat przekracza 3 % w skali roku, dochodząc nawet do 4% dla nowych klientów banku. Rank...

Najlepsze Lokaty ► Ranking lokat marzec 2014

Najlepsze Lokaty Bankowe w Ranking lokat marzec 2014. Gdzie warto zakładać najlepsze lokaty bankowe mimo kolejnej obniżki oprocentowania lokat w Ranking lokat marzec 2014? Dla wielu oszczędzający...

Najlepsze lokaty w 2014? Ranking lokat 2014

Ranking lokat 2014 pomoże założyć najlepsze lokaty bankowe, które przyniosą największe zyski z lokaty. Powiemy gdzie znaleźć najlepsze lokaty bankowe, które wciąż są bezpieczną i zyskown...

Lokaty Ranking lokat grudzień 2013

Ostatni ► tym razem grudniowy ranking lokat w 2013 roku przyniósł sporo zmian i przetasowań jeśli chodzi o podium, jednak co najważniejsze pokazuje, że warto zakładać lokaty bankowe mimo naj...

Lokaty Ranking lokat listopad 2013

Ranking lokat listopad 2013 - miesiącem oszczędzania. O przeczytaniu rankingu lokat, przed założeniem lub kolejnym odnowieniem lokaty bankowej zwyczajnie zapominamy. Szczególnie teraz, gdy musimy...

Lokaty Ranking lokat październik 2013

Nastał wreszcie czas, kiedy kolejny ranking lokat październik 2013 zasygnalizował, że banki powoli rezygnują z dalszego obniżania oprocentowania lokat, a nawet niektóre banki czy SKOK-i decyduj...

Lokaty - Ranking lokat wrzesień 2013

Lokaty bankowe. Jak co miesiąc na podstawie: Ranking lokat wrzesień 2013 spróbujemy podpowiedzieć jak obecnie są oprocentowane lokaty bankowe, czy lokaty bankowe wciąż gwarantują bezpieczeńst...

Lokaty Ranking lokat sierpień 2013

Ranking lokat sierpień 2013. Jedno jest pewne, oprocentowanie lokat już nie będzie spadać, tak wynika z wypowiedzi RPP. Lokaty bankowe przynoszą gwarantowany zysk z posiadanych oszczędności. Je...

Ranking lokat - najlepsze lokaty bankowe lipiec 2013

Ranking lokat. Szukasz lokaty bankowe o najwyższym oprocentowaniu lokaty, która przyniesie Ci jak największy zysk z posiadanych oszczędności? Takie lokaty bankowe znajdziesz w Ranking lokat lipie...

Wakacyjny ranking lokat - lokaty bankowe porównanie 2013

Wakacyjny ranking lokat 2013. Lokaty bankowe ostatnio zrobiły spore zamieszanie w porównaniu lokat. Spadek inflacji, a przede wszystkim obniżka stóp procentowych wymogły na bankach obniżenie opr...

REKLAMA

 

Najlepsze lokaty w 2014? Ranking lokat 2014

Ranking lokat 2014 pomoże założyć najlepsze lokaty bankowe, które przyniosą największe zyski z lokaty. Powiemy gdzie znaleźć najlepsze lokaty bankowe, które wciąż są bezpieczną i zyskowną inwestycją dla naszych oszczędności. Lokaty. Pomożemy zdecydować na podstawie analizy trendu oprocentowania lokat wynikającego z publikowanego co miesiąc rankingu lokat: czy w danym miesiącu jest dobry moment do założenia lokaty długoterminowej na 6 czy lokaty na 12 miesięcy, czy może lepiej oszczędzać na krótko i wybrać lokaty 1, 2, 3, 4, 5-miesięczne. Rynek lokat cechuje się dużą zmiennością, więc wszystko co zawiązane jest z oprocentowaniem lokat, ranking lokat, porównanie lokat oraz wszystkie promocyjne lokaty bankowe, dzięki którym można zarobić jeszcze więcej, znajdziesz tutaj na stronie e-lokaty.pl. Na podstawie lokaty bankowe porównanie lokat 2014 podpowiemy do którego banku czy SKOK-u warto się udać z nadmiarem gotówki po najlepsze lokaty bankowe mimo kolejnej obniżki stóp procentowych. LOKATY BANKOWE 2014 RANKING LOKAT PORÓWNANIE LOKAT {Mosmodule module=REKLAMA1} Lokaty w 2014r. mają generować zysk i to jak najwyższy. Zysk, który jest z góry określony i nie obarczony ryzykiem, ponieważ najważniejszą cechą lokaty bankowej ma być bezpieczeństwo oszczędności, zwłaszcza w czasach spowolnienia gospodarczego i europejskiego kryzysu strefy euro. Dlatego w czasach wysokiej niepewności na rynkach światowych, lokaty bankowe wciąż stanowią doskonałą alternatywę dla ryzykownych akcji giełdowych lub funduszy inwestycyjnych. Jednak sam rynek lokat cechuje się ogromną zmiennością, a banki z powodu czynników ekonomicznych, które będą wpływać na decyzje Rady Polityki Pieniężnej, niestety obniżą oprocentowanie lokat w 2014. Najszybciej odczują to ci, którzy wpłacają oszczędności na lokaty krótkoterminowe. Jeśli ktoś założy lokaty długoterminowe na początku roku, to, choćby następnego dnia oprocentowanie lokat zaczęło pikować w dół po kolejnej obniżce stóp procentowych, przez rok będzie zarabiać tyle, ile bank oferował w dniu otwarcia lokaty. Jedno jest pewne, oprocentowanie lokat w 2014r. już nie będzie spadać i ciężko będzie znaleźć długoterminowe lokaty z oprocentowaniem przekraczającym 4%. Aktualnie oprocentowanie lokat w zdecydowanej większości banków nie przekracza 4%. W tym roku oprocentowanie lokat bankowych może być wyższe niż obecnie, ale dopiero pod koniec roku, gdy rozpocznie się podwyżka stóp procentowych. Te najlepsze będą oprocentowane powyżej 4%. Stopy procentowe już zostały sporo obniżone, co nie pozostało bez wpływu na zyskowność lokat i ich oprocentowanie. Na szczęści inflacja też spadła, co pozwoli na poprawienie ostatecznej zyskowności lokaty bankowej. Banki w 2014r. muszą skupić się na zdobyciu więcej lokat, zwłaszcza tych długoterminowych, aby poprawić współczynniki wypłacalności. Wszystko to z uwagi na działania banków w celu zwiększenia udziału lokat z uwagi na nadchodzące przepisy Bazylei III oraz poprawienia wskaźników płynności. Część z nich będzie musiała zwiększyć stan zgromadzonych oszczędności pochodzących z lokat długoterminowych, wynikający z potrzeby zgromadzenia pieniędzy potrzebnych do udzielania kredytów w nowym roku. Dodatkowo rosnące bezrobocie, oraz nowelizacja rekomendacji KNF, która łagodzi procedury liczenia zdolności kredytowej, wymusi zapotrzebowanie na zwiększenie swojej płynności przez banki. Wg Bazylea III banki będą musiały mieć większe pokrycie udzielonych kredytów w założonych u siebie lokatach długoterminowych, która powinna wzmocnić wiarygodność banków i ich wypłacalność. Wszystko to może prowadzić do krótkoterminowego zwiększania oprocentowania lokat, by zachęcić nas do pozostawiania oszczędności w konkretnym banku, zwłaszcza tym nowym. Dla banku takie promocyjne lokaty będą doskonałym sposobem na poprawienia swojego salda lokat oraz idealnym sposobem na zdobycie nowych klientów banku i pozyskanie ich nowych oszczędności. Koszty w postaci wyższych odsetek w porównaniu do innych lokat, a wypłaconych z promocyjnej lokaty o podwyższonym oprocentowaniu i tak będą niższe niż jakiekolwiek inne akcje marketingowe. Banki z najniższym udziałem lokat detalicznych, a chcące być aktywne kredytując rynek powinny pierwsze wprowadzić promocyjne lokaty. Walcząc o klienta, banki będą musiały podnieść oprocentowanie lokat. Agresywna walka na oprocentowanie lokat może być nawet większa niż w minionych latach. Dodatkowo kryzys zadłużenia w części krajów strefy euro i przedłużające się jego rozwiązanie oraz dalsze spowolnienie gospodarki będą podtrzymywały niepewność na rynkach finansowych, co może wspomóc ich kampanie reklamowe w pozyskiwaniu lokaty. OPROCENTOWANIE LOKAT 2014 {Mosmodule module=REKLAMA2} Pierwsza podwyżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej jest nieunikniona i rozpocznie się już w drugiej połowie nowego roku. Wpłynie to automatycznie na wzrost oprocentowania najlepszych lokat i powinno sporo namieszać w kolejnym rankingu lokat. Najlepsze lokaty bankowe mają mają jednak sojusznika w postaci zmniejszającej się inflacji, która zapewni stopniowy wzrost zysku z lokat, gdyż realna wartość oszczędności i zysku z lokaty po opodatkowaniu i pomniejszeniu o inflację może się paradoksalnie utrzymać. Jakie lokaty bankowe zakładać na początku 2014r.? Najlepiej lokaty krótkoterminowe do sześciu miesięcy, które gwarantuje wysokie oprocentowanie w rankingu lokat. Lokaty te przyniosą gwarantowane i wysokie zyski zanim nastąpi podwyżka stóp procentowych i wzrost oprocentowaniu lokat. Nie warto zamrozić oszczędności na dłuższy termin, na obecnym oprocentowaniu, gdyż po oczekiwanej podwyżce stóp procentowych, oprocentowanie lokat we wszystkich bankach i SKOK-ach zacznie wzrastać, a właściciele lokat, którzy zdecydowali się na lokaty krótkoterminowe dostaną wyższe oprocentowanie po ich odnowieniu czy przy zakładaniu innej lokaty. Ponieważ każda podwyżka stóp procentowych przekłada się zawsze na stopniowy wzrost oprocentowania lokat. Dlatego, dla zakładających czy odnawiający lokaty bankowe w bankach najlepszym rozwiązaniem jest wybór lokaty bankowej z promocyjnym oprocentowaniem lokaty powyżej 3,5%. Najlepsze lokaty w SKOK {Mosmodule module=SKOK} Obecnie co piąta lokata bankowa otwierana jest na rok czasu. Na dłuższy okres lokaty: lokaty 2 letnie czy lokaty 3 letnie decyduje się zaledwie co trzydziesty właściciel lokaty bankowej. Największą jednak popularnością cieszą się lokaty na trzy miesiące i lokaty półroczne. Co szósta lokata zakładana jest na 1 miesiąc, a co trzecia lokata na 3 miesiące. Nie dziwi więc, ze banki wyraźnie promują lokaty roczne i dwuletnie. Banki kuszą, byśmy zakładali lokaty na dłuższe okresy np. na rok czy 2 lata, gdyż szybciej zapewnią sobie stabilizacje płynnościowa wynikającą z regulacji Bazylea III. Przy zakładaniu najlepszej lokaty bankowej - trzeba pamiętać, że oprocentowanie lokaty nie jest równe realnym zyskom. Po pierwsze od zysku z lokaty bankowej należy odjąć 19-proc. podatek od zysków kapitałowych, a następnie inflację. Wskaźnikiem uwzględniającym inflację jest realna stopa zwrotu. Jeśli szukasz najlepszej lokaty na 2014r. dla swoich oszczędności to porównując oprocentowanie lokat w porównanie lokat czy ranking lokat, bierz pod uwagę warunki wymagane przy zakładaniu lokaty. Szczególnie zwróć uwagę na wszystkie haczyki i dodatkowe wymagania przy zakładaniu lokaty. {Mosmodule module=REKLAMA3} RANKING LOKAT 2014: {Mosmodule module=RANKINGLOKAT} Zysk z lokaty zależy od wielu czynników, ale najważniejszym jest wysokość oprocentowania lokaty i żeby było stałe oprocentowanie. Warto wybierać jak najwyżej oprocentowanych lokat z porównania lokat, które dają obliczalny i bezpieczny zysk na jak najdłuższy okres, czyli lokaty bankowe, które przyniosą nam realny zysk po uwzględnianiu inflacji i podatku Belki muszą być oprocentowane jak najbliżej 4% w skali roku. Jakiekolwiek zakładania lokaty poniżej 3% nie ma więc żadnego sensu, zwłaszcza, że spokojnie znajdziemy lokaty bankowe wyżej oprocentowane. Dodatkowo zakładając obecnie lokaty bankowe na dłuższy termin uzyskamy lepsze oprocentowanie teraz niż za kilka tygodni. Nie warto zakładać lokaty bankowe na krótki okres lokaty, gdyż w kilkutygodniowej perspektywie oprocentowanie lokat spadnie przynajmniej w tych największych bankach. Być może mniejsze banki powinny utrzymać oprocentowanie lokat, by lepiej konkurować o nasze oszczędności z tymi dużymi chcąc powiększyć swój posiadany kapitał lokat zgodnie z dyrektywą unijną. Więc lepiej założyć teraz lokaty bankowe na krótki okres, ale z wysokim oprocentowaniem, by potem odnowić ją już z wyższym Czy lepiej mieć na początku wydające się wyższe na długoterminowej, które może okazać się później o wiele niższe o tej krótszej, odnawianej. Każdy musi sam sobie na to odpowiedzieć. W każdym razie z pewnością promocje lokat w 2014 nie znikną i jakieś będą, ale czy lepsze czy takie same, to dopiero sprawdzimy. Co chwile będą też wprowadzane nowe promocyjne lokaty bankowe w rankingu lokat. Walka o nasze oszczędności w 2014 wciąż będzie trwała, a jego podstawowym orężem będą przede wszystkim reklama i kuszenie ogromnymi zyskami. Będziemy zasypywani nowymi promocyjnymi lokatami bankowymi i reklamami lokat w stylu: „na wyścigi”, „lokata tylko kilka dni”, „super lokata”, które kuszą wysokim oprocentowaniem. Jednak nic za ramo nie będzie. Za bardzo atrakcyjne oprocentowanie lokaty, będziemy musieli otworzyć konto bankowe lub być nowym klientem banku. Czasem będziemy musieli wpłacić nowe oszczędności, czyli nie będzie można wpłacić pieniędzy już zgromadzone w danym banku np. z konta bankowego czy oszczędnościowego. Dlatego tak ważne jest aby przed założeniem lokaty zapoznać się z aktualizowanym: najlepsze lokaty ranking lokat 2014 i znać podstawowe zasady oszczędzania, by wybrać te najzyskowniejsze i najlepsze lokaty bankowe spośród liderów porównania lokat.